THERMOWOOD

Tantimber ürünlerine uluslararası standartlarda yüksek kalitede termal modifikasyon uygulanır. Böylece ürünler neme ve iklim koşıullarına dayanıklılık kazanır. Termal Modifikasyon işlemi (Thermally Modified Timber – TMT), ahşabın iç ısısının 200°C üzerine çıkarılması yoluyla nem alma ve deforme olma davranışının minimalize edilmesi işlemidir. Ahşabın içerisinde yer alan bağıl nemin ayrıştırılması sonucu ürünler mantarlaşmaya ve buna bağlı çürümeye karşı direnç kazanmış, iklimsel zorlamalara karşı maksimum dayanıklılığa ulaşmış olurlar.TMT hiçbir kimyasalın dahil olmadığı doğal bir süreçtir. Uygulanan üründe toksik bir kalıntı bırakmaz.

Tantimber termal modifiye süreçlerinde ve üretimin tüm aşamalarında, yüksek kalite standartlarında tanımlanmış ileri işlem adımlarını uygular. Ahşabın içerisinde yer alan bağıl nemin ayrıştırılması sayesinde; TMT ürünlerinin neme dayanımı, çürümeye karşı direnci, ve dış hava koşullarında maksimum ölçüsel kararlılığı sağlanmıştır.  Tantimber ürünleri bu noktada Avrupa Teknik Normlarına göre EN 350-2 ve EN 355 Dayanıklılık Sınıflarından Sınıfı-1 ve Sınıf-2 ’de yer alır.

BİYOLOJİK DAYANIM SINIFLARI

TOP